Wat te doen bij een conjunctie of oppositie?

Jupiterconjunctie

Bij een Jupiterconjunctie wandelt oppergod Zeus (Jupiter) achter de zon. Hij is dan uit zicht en wordt overstraalt door de fysieke zon waardoor zijn kwaliteiten niet in de aardesfeer werkzaam kunnen zijn. Kunnen wij de wijze, rust en overzicht brengende, koningsplaneet genoeg in onszelf oproepen om de kosmische harmonie te herstellen?

Wat moeten wij in onszelf oproepen?

De koning zit op zijn troon

 in de woestijn

 en drinkt uit een beker van tin.

  • De koning zit op zijn troon: 

Ga niet mee in jouw of andermans emoties, agressie of manipulaties. Neem je rust. Neem je tijd. Zoek je koninklijke houding; de koning draagt een kroon die symbool staat voor zijn verbinding met de geestelijke wereld. Laat je niet uit je lood slaan; houdt je lijn. Zoek naar grotere samenhangen, de relaties en neem de ruimte en tijd voor contemplatie, de vraag te verbinden met je hogere bovenbewuste zelf om je hogere kenvermogens, je imaginatie, inspiratie en/of intuïtie aan te roepen; beelden, ideeën, oplossingen, bewegingen, woorden, handelingen, invallen, samenkomsten die je toevallen en een toekomstimpuls in zich dragen. 

  • In de woestijn: 

Neem goed waar, blijf vragen stellen, vraag naar concrete feitelijkheden om het verhaal te ontdoen van harde, beladen, grotere krachten. Hierdoor wordt de issue weer kleiner, zachter, meer dichtbij, innerlijk en kan het wezenlijke, vanuit ‘de stilte in de woestijn’, waar alles weer teruggebracht wordt tot een zandkorreltje, weer klinken. 

  • En drinkt uit een beker van tin:

Tin is het aardse metaal dat uit de Jupitersfeer in de aarde gebracht is. Tin is te vormen maar taai. Het is te beïnvloeden maar heeft een gestrengde eigenheid, in relatie met grotere verbanden waardoor je het geestelijke meer met het aardse kunt verbinden.

Peter Evers