Planeten en hun invloed op onze ziel. 4-Jarig dromenonderzoek wijst uit

Hieronder komen dit jaar steeds meer verslagen van de invloeden van de verschillende planeten.

Na 4 jaar onderzoek en tientallen dromenonderzoeken, in de periode van oktober 2018 tot oktober 2022, zijn er genoeg gegevens verzameld om per planeet zijn invloed op onze dromen zichtbaar te maken.

Het dromenonderzoek

Dankzij het invullen van online-vragenlijsten door deelnemers, na een oppositie of conjunctie van een bovenzonnige planeet, over de inhoud van hun laatste droom, is de relatie van de planeten met onze ziel, tijdens hun opposities en conjuncties, onderzocht. Interesse om mee te doen? Stuur dan een mail met je telefoonnummer naar pcmevers@msn.com. Via whatsapp zal ik dan verder communiceren over de online-onderzoeken. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en gewicht aan dit belangrijke onderzoek.

De invloed van de planeten is zichtbaar geworden door bepaalde patronen, correlaties in de grafieken (zie hieronder).

Soms zijn de resultaten hoger bij de opposities, soms juist bij de conjuncties. Het is mij nog niet duidelijk waarom.

Wat ook opvalt zijn de afwijkingen op alle onderdelen op hetzelfde moment. Dit wijst dan op een invloed van buitenaf, waarschijnlijk van andere planeten. Relaties met andere planetren zoals conjuncties of rechte hoeken worden daarom zonodig bij het onderzoek meegenomen.

Welke patronen bewijzen de invloed van een planeet:

  1. W-patroon: Dit patroon ontstaat wanneer bij conjuncties of opposities van de planeet de waardes bij herhaling stijgen en dalen. Omdat er ieder jaar afwisselend een oppositie en een conjunctie van een bovenzonnige planeet plaatsvindt, hebben zij afwisselend wel of geen invloed op ons. Op het fysiek organisme heeft een planeet een stimulerende rol tijdens zijn opposities (Kolisko onderzoek) en meer geestelijk tijdens zijn conjuncties. Wanneer er een afwisselend W-patroon ontstaat, duidt dit op een afwisselende invloed van een planeet. Dit stemt overeen met de afwisselende standen van de planeet (oppositie of conjunctie). Hoe meer de resultaten verschillen, hoe scherper de hoeken en steiler de lijnen in het patroon, hoe sterker de invloed van de planeet. Ik beoordeel aan de hand van hoeken in de patronen, de invloed van de planeten met termen als: duidelijk, sterk, zeer sterk, zwak e.d.
  2. Hetzelfde patroon: Dit patroon ontstaat wanneer bij een vraag, twee of meer kwaliteiten dezelfde afwisseling tussen stijgen en dalen van de waardes laten zien
  3. Kosmische harmonie: Het samenvallen van de uitkomsten bij dezelfde vraag wordt door mij gezien als een streven van de planeetwerking naar gelijkheid. Hierdoor zien we bij een vraag punten in de grafiek samenvallen. Het scheppen van deze gelijkheid in de uitkomsten zie ik als een streven naar gelijkheid van kwaliteiten welk ik in dit dromenonderzoek ervaren heb als een streven door de planeetwerking naar kosmische harmonie.

Planeten en hun invloed

You Might Also Like

Leave a Reply