Zevensprong en Pinksterfeest

De Zevensprong

“Heb je wel gehoord van de zeven de zeven. Heb je wel gehoord van de zevensprong. Ze zeggen dat ik niet dansen kan maar ik kan dansen als een edelman. Dat is één…”

Nadat de kinderen rond de Meiboom gedanst en gevlochten hebben, sluiten we gezamenlijk af met de Zevensprong. Dit is een oude volksdans die de tand des tijds overwonnen heeft omdat deze vorm uit de inhoud voortkomt en nog steeds gevoed wordt. Ik zal hier enkele lagen slechts aanduiden:

In de eerste plaats is er de beweging van de dans. Bij iedere stap verbinden wij ons meer met de aarde door achtereenvolgens de aarde aan te raken met: de rechtervoet, linkervoet, rechterknie, linkerknie, rechterelleboog, linkerelleboog en tenslotte ons voorhoofd. Tussendoor springen wij telkens weer overeind. Hierin zit het grote incarnatiegebaar van geboren worden, steeds meer verbonden raken en weer loskomen.

Ook zit er het mensengebaar in door het onderscheid van het horizontale vlak (wanneer we ons met de aarde verbinden) en de verticale lijn (wanneer we ons weer oprichten na iedere verbintenis). Het horizontale gebaar staat symbool voor de dierenwereld die geheel verbonden is met de fysieke wereld.

Het verticale gebaar staat symbool voor de mens. Hij heeft zich vrijgemaakt van de aarde en door zich op te richten tussen hemel en aarde gezet. Niet onbelangrijk is het feit dat het moeite kost om steeds weer op te staan. Het menszijn gaat niet zonder moeite!

Ook zit er het grote karma-gebaar in van verbinden en weer losmaken. Daarnaast zijn er de 7 stappen waarin we ons met de aarde verbinden. Dit geeft een ontwikkelingsweg aan in 7 stappen. 7 is het getal dat we terugzien in bijvoorbeeld de kleuren van de regenboog en de noten van de toonladder. We komen hier in een gebied dat al niet meer fysiek, aards is maar meer in de sfeer van het licht en de tonen zich afspeelt.

Dan komen we buiten de aardesfeer, tussen de aarde en de vaste sterren. Hier komen we ook de 7 tegen in de bewegelijke hemellichamen. Deze goddelijke wereld is de grond van onze mensenziel en wat in ons beweegt.

Bij iedere stap in deze volksdans verbinden wij ons hiermee en zeggen we dat we kunnen dansen als een edelman. Een edel mens! Wanneer je hem zo danst krijgt hij een diepere betekenis. Hoe meer we ons verbinden met de materie, hoe meer moeite het kost om ons er weer los van te maken. Dit duidt op de ontwikkelingsweg van de gehele mensheid en zijn 7 cultuurperiodes. Gaandeweg de grote cultuurperiodes heeft de mens zich steeds meer met de aarde verbonden en is materialistischer geworden. Hier moeten we ons weer vrij van maken. Deze ontwikkeling is nodig om bewust te worden van de twee werelden waarin wij leven en onze vrijheid in liefde te veroveren. Deze vrijheid wordt gesymboliseerd door de sprong die we na iedere stap maken. Van belang is vooral de moeite die we hiervoor moeten doen. Dit is belangrijk voor onze ik-ontwikkeling. Zonder moeite geen ontwikkeling.

Dit alles en meer zit in deze oude volksdans. Wanneer we hem samen gemeenschappelijk dansen en de kringen links- en rechtsom rijgen kun je even voelen hoe je als individu opgenomen bent in een groter geheel met verschillende bewegingen zoals ons zonnestelsel. Hemel en aarde komen dan even samen in het Pinksterfeest waarbij we de linten van de meiboom vlechten tussen hemel en aarde. Mooi dat we dit samen mogen beleven en onze kinderen meegeven. We nodigen u dan ook graag uit om mee te dansen.

Peter Evers

You Might Also Like

Leave a Reply