Stichting Sampsa

De stichting heeft ten doel: het opzetten, in stand houden en ontwikkelen van uiteenlopende vormen van opleidingen, begeleidingen en scholingen gestoeld op de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Dit komt tot uitdrukking in het navolgende citaat van Rudolf Steiner:

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken

Uit: Zur Dreigliederung des Sozialen Organismus; Gesammelte Aufsätze 1919-1921; Stuttgart 196

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Een voor ouders/ verzorgers opzetten, in stand houden en ontwikkelen van scholingsprogramma’s hiertoe medewerkers met passende kwaliteiten en kwalificaties in te zetten;
  2. Het inbedden van deze scholingsprogramma’s in de lokale en regionale infrastructuur in vrijeschoolonderwijs en het hiertoe op passende wijze onderhouden van contacten met relevante organisaties alsook de gemeentelijke overheid /-heden;
  3. Gebruik te maken van haar ter beschikking staande wettige middelen

ACTIVITEITEN VAN STICHTING SAMPSA

Atelier voor Ouders en Opvoeders

Menskundige studies

Publicaties

INFO OVER DE STICHTING

Stichtingsgegevens

KvK-nummer: 76024342

Contact:          
Stichting Sampsa       
Zustersstraat 25, 5914XX Venlo

Postadres:
Steegstraat 13, 6085EP Horn

Mail: info@stichtingsampsa.nl

IBAN #1   Stichting Sampsa   
NL83 INGB 0008 0306 11 voor Atelier voor Ouders en Opvoeders en Menskundestudies

IBAN #2   Sampsa publicaties
NL44 INGB 0007 9688 45 voor de Publicaties

BIC: INGBNL2A

Leave a Reply