Ons gezicht in samenhang met de kosmos

Ons gezicht in samenhang met de kosmos

Ga 201p229

Hoe het menselijk brein in samenhang staat met de sterrensfeer, zoals het menselijk oog op een bepaalde manier de zonnesfeer is toe geordend……

Aarde, het oneindige heelal, ster.

(bord 29 geheel links) onder deze sterren zijn er waarvan het licht miljoenen jaren nodig hebben om op de aarde te komen.  Nu wordt het nacht. Je hebt een ster waarvan het licht een kortere tijd nodig heeft om op de aarde te komen. Neem nu eens aan; wat heeft u in de lichtstraal? Toch werkelijk niet de ster, wanneer  u naar buiten kijkt in de richting van de lichtstraal. De lichtstraal die daar in uw oog valt, naar deze theorie, die komt van iets wat miljoenen jaren ver weg is.  Dat kan allang kapot gegaan zijn en toch komt nog steeds het licht op ons toe. Wat daar werkelijk in de wereld buiten is, daarvan wordt niet gesproken. Er zou alleen maar gesproken  mogen worden dat er lichtkanalen op ons af komen, die misschien nog tot enige bestaande ster kunnen voeren, maar ook tot die, die er niet meer zijn.

Wij moeten ons volledig verenigen met de gedachte dat voor ons zulke lichtverschijningen in de luchtverschijning voorkomen……zo leeft voor ons samen licht en lucht……..menselijk hoofd van oog tot neus.

Het oog is het opnameorgaan van het licht. De neus neemt de lucht in ons op en alles wat zich aan de lucht aanpast dat verlengt zich naar de planetenwereld.

De zon maakt het begin indien ze op het oog werkt maar het overige werkt op ons overige constitutie.

Zo dalen we af van de wereld van de sterren naar de wereld van de zon en de planeten. Daarna komen we op de aarde en gaan van de neus naar de mond, naar het smaakorgaan. Daar nemen we de stoffen van de aarde op met het smaakorgaan.  Zo komen we van de planetenwereld in de aardewereld binnen.

We hebben de rest van de  mens als een aanhangsel;

Het hoofd als een aanhangsel van de ogen.

De borst als een aanhangsel van de neus.

De  ledematen-stofwisselingsmens als aanhangsel van het smaakorgaan.

Zo hebben we de mens onderverdeeld wanneer we hem in zijn geheel bezien aan de sterrenwereld, ze zonne- en de planetenwereld en de aardewereld. ( in de bordtekening links  bord 29 ingetekend)

Wij zien in het menselijk hoofd als drager van de hersenen een afbeelding van de sterrenwereld. Wat van de neus zich verlengt tot de longen etc.  een afbeelding van de planetenwereld en de zon. De rest van de mens is zo aardegebonden zoals het dier aardegebonden is. Dit is de werkelijke samenhang van de mens met de wereld…..

Het menselijk zenuwstelsel is de samenstroming van krachten van de sterrenhemel. Het menselijk brein is niks als het van de sterrenwereld afgezonderd wordt net zoals de roos niks meer is wanneer het van de roos afgehaald wordt.

Peter Evers

You Might Also Like

Leave a Reply