De invloed van de maan op de planten 4

Zonsverduistering

Afbeelding, ringvormige zonsverduistering, online-afbeelding

In het stijgbeeldenonderzoek (zie voorgaande artikelen) van van Lili Kolisko en het Hiscia instituut bleken de zilverkrachten  sterk werkzaam:

 • Tijdens het midden van ringvormige zonsverduisteringen. (zie afbeelding hierboven)

De zilverkrachten bleken zwakker werkzaam:

 • Tijdens het midden van totale zonsverduisteringen.

Dit is heel interessant. Er is binnenkort op 26 december 2019 om 6 uur ‘s ochtends een ringvormige zonsverduistering.  De maan trekt dan door het knooppunt van de drakenstaart en zal de zon grotendeels bedekken. De ringvormige zonsverduistering is in Europa niet zichtbaar. Wij zitten dan nog aan de nachtkant en de zon is dan nog ver in het oosten en voor ons nog niet opgegaan. De zon is dan wel al in Azië opgegaan en zal daar door de maan voor 94% bedekt worden. Op Sumatra is de verduistering het langst waarneembaar, ongeveer 3 minuten. Ook al is de ringvormige verduistering niet voor ons zichtbaar, toch heeft hij zijn vormende werking op de elementen, plantenwereld en zo ook op de natuur in mens en dier!

Waarom vindt een zonsverduistering alleen bij nieuwe maan plaats?

Omdat bij een zonsverduistering de maan vóór de zon moet staan om hem te verduisteren. Dit betekent dat de maan bij de zon moet staan en niet aan de andere kant zoals bij volle maan. De schaduwkegel van de maan strijkt dan over de aarde heen. Omdat de rotatie van de aarde om zijn as en de omloop van de maan om de aarde samen een bepaalde snelheid hebben, duurt het  4 uur dat de schaduwkegel van de maan over het aardoppervlak in Azië strijkt. (zie afbeelding 1) Voor een toeschouwer op Sumatra bijvoorbeeld duurt de zonsverduistering slechts enkele minuten.

Bron: online afbeelding maker onbekend
Afbeelding 1. Zonsverduistering

Waarom vindt een zonsverduistering alleen bij een maansknoop plaats?

Een zonsverduistering kan alleen bij een maansknoop plaatsvinden omdat dan de zon, maan en aarde precies op één lijn liggen. De baan van de maan valt dan samen met de baan van de zon. Dit is meestal niet zo omdat de baan van de maan iets schuin loopt ten opzichte van die van de zon. Op zijn maximum is dit 5°. Hierdoor strijkt haar schaduw meestal boven of onder de aarde langs. Alleen bij een maansknoop kan er een zons- of maansverduistering plaatsvinden.

Bron, Debbybolung.nl

Afbeelding 2, maansknopenomloop

Afbeelding 2 wil duidelijk maken dat de maansknopen de snijpunten van de zonne- en de maanbaan zijn. Het is echter een onjuist  beeld omdat de baan van de maan 400 keer dichter bij de aarde ligt dan die van de zon. Hier lijken de omloop van de zon en de maan op gelijke afstand van de aarde te liggen.

Ringvormige zonsverduistering

Het afdekken van de zon door de maan is niet bij iedere zonsverduistering hetzelfde. De samenkomst van zon en maan in een maansknoop kan plaatsvinden wanneer de maan in Perigeum of in Apogeum is. Doordat de omloop van de maan niet een cirkel maar een ellips beschrijft en de aarde niet in het centrum van deze ellips ligt, ontstaan er verschillende afstanden van de maan tot de aarde. Bij Perigeum (X in afbeelding 3) loopt de maan veel dichter bij de aarde en bij Apogeum (Y in afbeelding 3) verder van de aarde af. Tijdens een zonsverduistering met de maan in Perigeum, staat de maan dus dichterbij en zal zij de gehele zon afdekken met haar schaduw waardoor er een totale zonsverduistering plaatsvindt. Andersom zal de maan in Apogeum niet de gehele zon afdekken waardoor er een rand van de zon nog zichtbaar zal zijn. Dit noemen we de ringvormige zonsverduistering die op 26 december ’19 plaats zal vinden.

(Apogeum = Y)

Bron, online afbeelding wikipedia

Afbeelding 3: Maan (B) in Perigeum, door Quatrostein – Eigen werk, CC BY-SA 3.

Krachtwerkingen van de maan

Door het onderzoek met de stijgbeelden bleek dat de vormkrachten in de plantensappen duidelijk sterker waren bij het midden van een ringvormige zonsverduistering. Tijdens het midden van een volledige zonsverduistering was de vormkracht  juist zwak. Zowel het onderzoek bij de zwaardlelie, de nieswortel als bij de maretak lieten hetzelfde resultaat zien. De mate van vormende krachten nam beduidend toe. Kunnen wij nu denken waarom dat zo is?

De fysieke en etherkrachten zijn  ‘algemene’ krachten. Zij worden gedirigeerd door de astrale krachten. Deze komen van een andere wereld en worden door de nutatie van de maan ingeademd. De nutatie is de beweging van de maansfeer die zich uitdrukt in de maansknopenomloop. De plaats van de maansknopen, waarop de zons- en maansverduisteringen plaatsvinden, zijn spilpunten in het ineengrijpen van de astrale wereld met de fysiek-etherische wereld. Het is dus niet vreemd dat bij een alignement van aarde, zon en maan in een maansknoop een soort gang openzet voor de astrale wereld, de wereld van de sterren. Omdat er bij een volledige zonsverduistering geen versterking optreed maar bij een ringvormige wel moeten we het verschil tussen beide nader bekijken.

Bron: online afbeelding, maker onbekend Afbeelding 4, verschil totale en ringvormige zonsverduistering.

Het verschil tussen een ‘gewone’ en een ringvormige zonsverduistering is dat de maan bij de laatste verder van de aarde afstaat en dichter bij de zon.

Wanneer je naar de maansfeer kijkt heeft zij volgens de eerste wet van Kepler de vorm van een ellips. Volgens de tweede wet van Kepler loopt de maan ook langzamer wanneer zij verder weg staat en sneller wanneer ze dichterbij staat. Wanneer we dit beeld in beweging brengen zien we een maan die dichterbij de aarde sneller en verder van de aarde af langzamer loopt. Dit vertragend verwijden en versneld verinnerlijken lijkt al op een soort in- en uitademen. Wanneer nu de maansfeer ook nog met de zonnesfeer samenvalt op een maansknoop, lijkt er een brug gebouwd te zijn naar de sfeer van de sterren. 

De Ringvormige zonsverduisteringen komen slechts één keer per jaar of twee jaar voor. De komende jaren zal dat zijn op:

 1. 26 december 2019: Saoedi-Arabië, India, Sumatra, Borneo

 2. 21 juni 2020: Centraal-Afrika, Zuid-Azië, China, Stille Ociaan

 3. 10 juni 2021: Noord-Canada, Groenland, Rusland

 4. 20 april 2023: Indonesië, Australië, Papua Nieuw Guinea

 5. 14 oktober 2023: westen Verenigde Staten, Midden-America, Colombia, Brazilië

 6. 2 oktober 2024: zuiden van Chili en Argentinë

 7. 17 februari 2026: Antartica

 8. 6 februari 2027: Chili, Argentië, Atlantische Oceaan

 9. 26 januari 2028: Equador, Peru, Brazilië, Suriname, Spanje, Portugal

 10. 1 juni 2030: Algerije, Tunesië, Griekenland, Turkije, Rusland, Noord-China, Japan

  Je ziet dat ze het komende decennia niet zichtbaar over ons werelddeel strijken maar dit betekent niet dat ze hun werking niet hebben. Het gaat er namelijk niet om of maanlicht over de planten strijkt. De aarde en de maan zitten in een gezamenlijke aarde-maansfeer en de zilverkrachten in de aarde zelf worden geactiveerd door dit astronomische event en hebben hun geactiveerde gestaltevormende werking op de wereld.

Hoe kunnen we met deze krachten omgaan?

 • De weg naar buiten is het ons bezig houden met de lagere rijken van planten, stenen en elementen die onder invloed staan van deze astronomische gebeurtenis.
  1. Het is dus een goed moment om kruiden en geneesmiddelen te oogsten omdat hun etherwerking dan bijzonder geactiveerd is door deze astrale invloed.
  2. Het is goed om edelstenen in water te leggen. Water is het element waarin de krachten van de maansfeer werkzaam zijn. Hierdoor worden de invloeden van de maansfeer geleid naar plant en aarde. In edelstenen zit veel kwarts. Het kwarts is het mineraal gesteente dat het geestelijke (lees astrale) het beste kan opnemen en weer afgeven aan zijn omgeving. In veel edelstenen zit een hoog gehalte aan kwarts. Zij kunnen zich dan weer opladen tijdens deze ringvormige zonsverduistering op 26 december rond 6 uur in de ochtend. Ik zou ze er de avond van te voren inleggen en pas na 7 uur in de ochtend uithalen.
 • De weg naar binnen is ons innerlijk openstellen voor deze poort naar ons ik.
  1. Ons eigen lichaam bestaat voor meer dan 80 % uit vocht en daarmee staan wij dus sterk onder invloed van de maansfeer waarin onze individuele engelen werkzaam zijn. Onze Angeloi zijn verbonden met ons individuele lot. Ook wij zullen dus om 6 uur in de ochtend een extra astrale gestaltevormende stimulans krijgen wat een natuurlijke ik-impuls mogelijk maakt. Het ik kan alleen werkzaam zijn via de astrale wereld op onze onderpool. Wanneer de astrale wereld van zon-aarde-maan in zo een alignement komt te staan als nu is er een unieke kans om ons te verbinden met ons hogere ik.
  2. Omdat dit een impuls van ons hogere ik is, lijkt mij dit een goed moment om ons hierop af te stemmen. Het is een soort ‘nachtmoment’ waar we ons bewust voor open kunnen stellen. We kunnen dit op twee manieren doen:
  1.  Dit kan door op onze dromen te letten (de wekker 10 minuten na 6 uur zetten en de laatste droom te herinneren en op te schrijven)
  1. 1. Door bewust onszelf open te stellen door een meditatieve houding. Dit kunnen we doen door ons innerlijk tot rust te brengen en ons bewustzijn leeg te maken en leeg te houden gedurende de eclips om 6 uur in de ochtend. Je kan van tevoren jezelf vervullen met een vraag, een meditatieve inhoud waar je een gevoel over hebt ontwikkelt of een gebed.
 • Ik kan mij voorstellen wanneer je dit met meer mensen in een kring doet dat dan de werking ervan versterkt wordt. Ook zijn er geografisch bepaalde plekken op aarde waar deze werking sterker optreed.

Peter Evers

Ringvormige zonsverduistering 26 december 2019

You Might Also Like

Leave a Reply